Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Art Room! Αυτός ο ιστοχώρος είναι η ευκαιρία μου να σας δείξω τη δουλειά μου. Όσα θα δείτε, για μένα αποτελούν ζωντανούς εκπροσώπους των σκέψεων και των παρατηρήσεων μου. Δε θέλω να πω περισσότερα .Άλλωστε μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, αυτές μόνο εσείς μπορείτε να τις βρείτε !  

Ηello and welcome to the Art Room! This website is my chance to show you my work. What you see, for me are vibrant representatives of my thoughts and observations. I wouldn't like to say any more. Besides, a picture speaks a thousand words, these only you can find!

 

Μπορείτε να ρίξετε μια μάτια στη συλλογή των έργων στo Art Room. 

Υοu can take a look at the collection of works in Art Room.

Ink-Room

Forum

No comments found.

New comment

Contact